RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi wniosków/ Specjalista ds. obsługi wniosków Nr ref. UP/DOW/19/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (z możliwością umowy na czas nieokreślony)
Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 3
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa wniosków składanych w krajowych konkursach na finansowanie projektów badawczych ogłaszanych przez Centrum;
 • udzielania informacji dotyczących warunków aktualnie otwartych konkursów, sposobu składania wniosków, ogólnej działalności Centrum;
 • prowadzenie testów poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu naboru wniosków;
 • pomoc w ocenie formalnej wniosków o finansowanie projektów badawczych, składanych w konkursach krajowych;
 • obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów, w zakresie przygotowania dokumentów
 • i materiałów oraz uczestnictwa w posiedzeniach celem sporządzenia protokołów;
 • przygotowywanie i wysyłka decyzji Dyrektora Centrum dotyczących finansowania
 • i odmowy finansowania
 • opracowywanie i uzupełnianie instrukcji dla wnioskodawców;
 • tworzenie baz danych niezbędnych do wykonywania zadań;
 • pomoc w archiwizacji dokumentacji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ukończone studia licencjackie lub min. 3 lata studiów magisterskich);
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz/i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 18 czerwca 2018

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie procesu rekrutacji i selekcji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. , zamieszczoną na BIP Narodowego Centrum Nauki bądź na portalu rekrutacyjnym, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 lipca 2018

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 30-05-2018
Data udostępnienia w BIP: 04-06-2018
Data ostatniej aktualizacji: 14-06-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 04.06.2018
Dokument oglądany razy: 2880