RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych, nr ref. UP/DBR/33/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Osoba zatrudniona na stanowisku Młodszego specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych będzie odpowiedzialna za:

 • obsługę realizacji umów o finansowanie projektów, staży i stypendiów:
  • weryfikację formalną oraz złożenie do podpisu projektów umów,
  • weryfikację formalną oraz złożenie do akceptacji wniosków o dokonanie zmian
  • w projektach, w tym aneksów do umów,
  • monitorowanie terminowej realizacji umów, w tym składania raportów rocznych w ramach realizowanych projektów,
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji w/w projektów,
  • obsługę systemu OSF w zakresie obsługi projektów,
  • obsługę systemu EZD w zakresie prowadzonych spraw,
 • udzielanie bieżącej informacji beneficjentom;
 • sporządzanie wymaganych raportów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach, konferencjach;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielności w realizacji zadań;
 • dokładności i skrupulatności;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • dobrej znajomość języka angielskiego.

Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV (mile widziany list motywacyjny).

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 26 września 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie lub
e-mailowo o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 października 2018 r.

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 17.09.2018
Dokument oglądany razy: 2269