RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych, nr ref. UC/DSO/36/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Spraw Organizacyjnych, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa recepcji, w tym obsługa gości, obsługa połączeń telefonicznych i przekierowanie ich do odpowiednich osób w strukturze Centrum,
 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej,
 • pomoc w dystrybucji poczty wewnątrz urzędu,
 • udzielanie informacji na zewnątrz dotyczącej bieżącej pracy Centrum,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum,
 • stała współpraca z administratorem obiektu, ochroną, pocztą, firmami kurierskimi,
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej wykształcenia średniego lub w trakcie studiów,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • dokładności i skrupulatności,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagane dokumenty: CV (mile widziany list motywacyjny)

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 31 października 2018.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 listopada 2018

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 11-10-2018
Data udostępnienia w BIP: 12-10-2018
Data ostatniej aktualizacji: 12-10-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 12.10.2018
Dokument oglądany razy: 2331