RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych, nr ref. UC/DSO/35/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Spraw Organizacyjnych Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc w obsłudze administracyjnej Dyrektora oraz zastępcy Dyrektora,
 • współpraca z komórkami Centrum w ramach realizacji zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu Dyrektora,
 • pomoc w organizacji spotkań i konferencji organizowanych w siedzibie Centrum;
 • pomoc w prowadzeniu korespondencji przychodzącej i wychodzącej kierowanej do Dyrektora lub zastępcy Dyrektora,
 • redagowanie pism, zaproszeń i innych dokumentów,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum,
 • pomoc w organizacji posiedzeń i spotkań organizowanych w Centrum,
 • kolportaż codziennej prasy między Dyrektora oraz jego Zastępcy,
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • dokładności i skrupulatności,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.
Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany)

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 15 października 2018

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października 2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 02.10.2018
Dokument oglądany razy: 2143