RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców Nr ref. UP/DBR/40/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie Działem Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (DBR);
 • planowanie i organizacja pracy DBR, w tym ustalanie priorytetów, przydzielanie oraz nadzorowanie realizacji zadań;
 • planowanie działań Narodowego Centrum Nauki w zakresie zadań realizowanych przez DBR;
 • ulepszanie procedur, wytycznych i instrukcji regulujących zadania DBR, dbanie o ich jakość i jednolitość oraz prawidłowy obieg dokumentów;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach, konferencjach,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • znajomości przepisów z zakresu finansów publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego;
 • doświadczenia w tworzeniu dokumentacji (umowy, aneksy, inne);
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej i podległych pracowników;
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących zadanie wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • umiejętności współpracy;
 • otwartości na zmiany;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dobrej znajomość obsługi komputera, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz baz danych;
 • dodatkowym atutem będzie również doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 19 listopada 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 7-11-2018
Data udostępnienia w BIP: 7-11-2018
Data ostatniej aktualizacji: 7-11-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 07.11.2018
Dokument oglądany razy: 2605