RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: specjalisty/starszego specjalisty ds. administracyjnych obiektu Nr ref. UP/DSO/1/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony)
Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżący nadzór nad utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego budynku,
 • wybór Wykonawców i prowadzenie umów związanych z funkcjonowaniem budynku oraz planowanie i rozliczanie wydatków z nimi związanych (w tym m.in. umów dot. przeglądów gwarancyjnych urządzeń, umów na dostawę mediów, umowy na ochronę obiektu),
 • organizowanie i koordynowanie przeglądów gwarancyjnych,
 • przeprowadzanie wizji lokalnych budynku, ewidencjonowanie i zgłaszanie ewentualnych awarii i uszkodzeń Gwarantowi budynku oraz nadzór nad ich usunięciem,
 • udział w prowadzeniu dokumentacji administracyjnej i eksploatacyjnej oraz ewidencji dotyczącej budynku (w tym m.in. Książki obiektu),
 • przyjmowanie uwag i zgłoszeń Pracowników (m. in. za pośrednictwem platformy Helpdesk) i podejmowanie czynności zmierzających do ich realizacji,
 • udział w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw,
 • koordynowanie, we współpracy z Działem Spraw Organizacyjnych, zakupów produktów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku.

Oferujemy:

 • przyjazne miejsce pracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach,
 • bezpłatny parking w budynku,
 • służbowy telefon komórkowy oraz służbowy laptop,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • min. 6-miesięcznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • dokładności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań, zdolności szybkiego uczenia się, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji i planowania pracy własnej, umiejętność podejmowania decyzji,
 • chęci nabywania nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych,
 • dobrej znajomość obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
 • umiejętności redagowania tekstów, opracowywania zestawień,
 • wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV, mile widziany list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 29 stycznia 2019 r. 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 16-01-2018
Data udostępnienia w BIP: 16-01-2018
Data ostatniej aktualizacji: 16-01-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 16.01.2019
Dokument oglądany razy: 1973