RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych, nr ref. UP/DBR/2/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy:1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa realizacji umów o finansowanie projektów, staży i stypendiów:
  • weryfikacja formalna oraz złożenie do podpisu projektów umów;
  • weryfikacja formalna oraz złożenie do akceptacji wniosków o dokonanie zmian
  • w projektach, w tym aneksów do umów;
  • monitorowanie terminowej realizacji umów, w tym składania raportów rocznych w ramach realizowanych projektów;
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji w/w projektów;
  • obsługa systemu ZSUN/OSF w zakresie obsługi projektów;
  • obsługa systemu EZD w zakresie prowadzonych spraw;
 • udzielanie bieżącej informacji beneficjentom;
 • sporządzanie wymaganych raportów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach, konferencjach;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie;
 • bezpłatny parking w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielności w realizacji zadań;
 • dokładności i skrupulatności;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • dobrej znajomość języka angielskiego.

Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 8 lutego 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 25-01-2018
Data udostępnienia w BIP: 25-01-2018
Data ostatniej aktualizacji: 25-01-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 25.01.2019
Dokument oglądany razy: 2402