RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: specjalista ds. obsługi finansowej programów międzynarodowych nr ref. UP/DFK/10/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pod kątem finansowym programów międzynarodowych, w których udział bierze Centrum (projekty w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020);
 • monitorowanie prawidłowości i poziomu wydatkowania środków finansowych w zakresie programów międzynarodowych;
 • weryfikacja kwalifikowalności kosztów w poszczególnych programach międzynarodowych;
 • przygotowywanie danych sprawozdawczych oraz raportów finansowych dotyczących programów międzynarodowych na potrzeby wewnętrzne Centrum oraz Komisji Europejskiej;
 • przygotowywanie, przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, planu finansowego Centrum w zakresie programów międzynarodowych;
 • kontrola stanu realizacji planu finansowego w częściach dotyczących programów międzynarodowych;
 • opiniowanie umów oraz innych dokumentów dotyczących udziału Centrum w programach międzynarodowych w zakresie zagadnień finansowych.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach, konferencjach,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowany kierunek ekonomiczny,
 • minimum rocznego doświadczenia w obszarze finansów – preferowane doświadczenie w rozliczaniu programów międzynarodowych (doświadczenie księgowe nie jest wymagane),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • dokładności i skrupulatności,
 • umiejętności analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 1 kwietnia 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 5-03-2019
Data udostępnienia w BIP: 5-03-2019
Data ostatniej aktualizacji: 15-04-2019

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 05.03.2019
Dokument oglądany razy: 1792