RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: młodszy specjalista / specjalista ds. obsługi wniosków, nr ref. UP/DOW/16/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie informacji dotyczących: warunków aktualnie otwartych konkursów, sposobu składania wniosków, ogólnej działalności Centrum;
 • obsługa wniosków składanych w krajowych konkursach na finansowanie projektów badawczych ogłaszanych przez Centrum;
 • opracowywanie i uzupełnianie instrukcji dla wnioskodawców;
 • pomoc w ocenie formalnej wniosków składanych w konkursach krajowych ogłaszanych przez Centrum;
 • obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów, w zakresie przygotowania dokumentów
 • i materiałów oraz uczestnictwa w posiedzeniach celem sporządzenia protokołów;
 • testowanie poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu naboru wniosków;
 • przygotowywanie i wysyłka decyzji Dyrektora Centrum dotyczących finansowania
 • i odmowy finansowania;
 • tworzenie baz danych niezbędnych do wykonywania zadań;
 • pomoc w archiwizacji dokumentacji.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach, konferencjach,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego i programu sportowego,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel),
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej lub paca przy obsłudze administracyjnej wniosków.

Wymagane dokumenty: CV lub CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 31 maja 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 oraz (12) 341 91 25.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 20.05.2019
Dokument oglądany razy: 2131