RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalisty/Starszego specjalisty ds. zamówień publicznych Nr ref. UP/DSO/18/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar etatu: pełny

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie i prowadzenie (od strony formalnej) postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • wykonywanie obowiązków sekretarza w komisjach przetargowych,
 • opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, pod kątem zgodności regulacjami wewnętrznymi Centrum,
 • prowadzenie rejestrów:>
  • wniosków o udzielnie zamówień publicznych,
  • umów w sprawach zamówień publicznych zawieranych przez Centrum,
 • sporządzanie i aktualizacja planów udzielania zamówień publicznych oraz sprawozdań z udzielonych przez Centrum zamówień publicznych,
 • opracowywanie projektów regulaminów i procedur wewnętrznych Centrum w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz ich aktualizacja,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum w zakresie stosowania przepisów z zakresu Pzp,
 • sporządzanie raportów, zestawień, sprawozdań.

Oferujemy:

 • przyjazne miejsce pracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach,
 • bezpłatny parking w budynku,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • min. rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz aktami wykonawczymi oraz umiejętności ich praktycznego stosowania,
 • znajomości ustawy o finansach publicznych,
 • znajomości kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
 • dokładności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań, zdolności szybkiego uczenia się, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji i planowania pracy własnej, umiejętności podejmowania decyzji,
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • chęci nabywania nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych,
 • dobrej znajomość obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
 • umiejętności redagowania tekstów, opracowywania zestawień,
 • wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV, mile widziany list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 10 lipca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 lipca 2019.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Agnieszka Rajda
Data wytworzenia informacji: 29-05-2019
Data udostępnienia w BIP: 29-05-2019
Data ostatniej aktualizacji: 10-06-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 29.05.2019
Dokument oglądany razy: 1782