RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. współpracy międzynarodowej nr ref. UP/DWM/22/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa programów grantowych prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi, i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe;
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z instytucjami zagranicznymi pełniącymi rolę organizacji partnerskich NCN w obsługiwanych programach;
 • pozyskiwanie i weryfikacja formalna i finansowa raportów końcowych składanych przez laureatów programu POLONEZ;
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z laureatami programu POLONEZ oraz instytucjami w których realizowane są ich projekty badawcze, w celu wyjaśniania wszelkich wątpliwości związanych z raportowaniem i pozyskania korekt;
 • udział w opracowaniu analiz dotyczących aktualnych i przyszłych kosztów oraz ewaluacji obsługiwanych programów międzynarodowych; redagowanie zestawień, planów działań i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Działu i Centrum, oraz na potrzeby podmiotów zewnętrznych;
 • redakcja materiałów informacyjnych na temat Centrum w języku angielskim oraz redakcja w języku polskim treści dotyczących podejmowanej przez Centrum działalności międzynarodowej;
 • reprezentowanie Centrum na międzynarodowych spotkaniach;
 • obsługa merytoryczna wyjazdów przedstawicieli Centrum za granicę;
 • współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Centrum oraz informowanie ich o działaniach podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Oferujemy:

 • przyjazne miejsce pracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach,
 • bezpłatny parking w budynku,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • biegłej znajomość obsługi komputera oraz Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • otwartości na zmiany;
 • łatwości komunikacji w tym też telefonicznej i mailowej;
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności współpracy z komórkami Centrum oraz instytucjami zewnętrznymi;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących zadanie wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności.

Wymagane dokumenty: CV, mile widziany list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 14 lipca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji:01-07-2019
Data udostępnienia w BIP: 01-07-2019
Data ostatniej aktualizacji: 01-07-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 01.07.2019
Dokument oglądany razy: 1822