RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej nr ref. UP/DWM/24/2019

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspirowanie i realizacja działalności międzynarodowej NCN;
 • wdrażanie programów i konkursów międzynarodowych;
 • koordynacja wybranych zadań związanych z działalnością międzynarodową NCN;
 • realizacja programów prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe;
 • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami zagranicznymi pełniącymi rolę partnerów i/lub instytucji współfinansujących w obsługiwanych programach międzynarodowych;
 • obsługa międzynarodowych konkursów grantowych, w tym: opracowywanie dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców, utrzymywanie bieżącego kontaktu z kandydatami zainteresowanymi udziałem w konkursach międzynarodowych, monitorowanie procesu składania wniosków, weryfikacja formalna wniosków, przygotowanie i wysyłka dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania (decyzji, umów);
 • monitorowanie i obsługa administracyjna międzynarodowych projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania – prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z realizacją umowy o finansowanie, analiza raportów itp.;
 • monitorowanie programów szkoleniowych organizowanych przez Centrum dla laureatów konkursów międzynarodowych;
 • udział we wdrażaniu planów promocji programów międzynarodowych obsługiwanych przez Centrum, redagowanie tekstów informacyjnych o realizowanych przez Centrum działaniach i finansowanych projektach, w języku angielskim i polskim, prezentowanie działalności Centrum na międzynarodowych spotkaniach;
 • redagowanie zestawień, planów i sprawozdań związanych z działalnością międzynarodową Centrum, w języku polskim i języku angielskim;
 • udział w opracowaniu wniosków o finansowanie programów realizowanych przez Centrum, kierowanych do Komisji Europejskiej;
 • obsługa merytoryczna wyjazdów przedstawicieli Centrum za granicę, obsługa merytoryczna oraz wsparcie organizacyjno-administracyjne wizyt zagranicznych gości w Centrum.

Oferujemy:

 • przyjazne miejsce pracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach,
 • bezpłatny parking w budynku,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobrej znajomości narzędzi MS Office (Word, Excel);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dokładności i rzetelności;
 • umiejętności analitycznego myślenia.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym i/lub w administracji publicznej i/lub w środowisku międzynarodowym;
 • doświadczenie pracy w inicjatywach finansowanych ze środków europejskich w szczególności Programów Ramowych lub programu Horyzont 2020;
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów informacyjnych i/lub promocyjnych w języku angielskim.

Wymagane dokumenty: CV, mile widziany list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 23 lipca 2019 r. 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 9-07-2019
Data udostępnienia w BIP: 9-07-2019
Data ostatniej aktualizacji: 15-07-2019

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 09.07.2019
Dokument oglądany razy: 1948