RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista / Specjalista w Zespole ds. Kontroli i Audytu (UP/ZKA/12/2020)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (poprzedzona 3 miesięcznym okresem próbnym)
Wymiar etatu: pełny
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli w siedzibie podmiotu będącej miejscem realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Centrum;
 • koordynowanie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Centrum;
 • wsparcie procesów kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w Centrum;
 • koordynowanie spraw związanych z obsługą sprawozdań z audytów zewnętrznych projektów badawczych;
 • udział w zakresie aktualizacji rejestru ryzyka dla Centrum;
 • weryfikacja dokumentów źródłowych i informacji dotyczących sprawdzenia prawidłowości przebiegu projektów finansowanych przez Centrum
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów, przechowywaniem dokumentacji oraz realizowaniem innych zadań o charakterze organizacyjnym w zakresie działalności.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe ;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne);
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, kontroli w administracji rządowej oraz KPA;
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność czasowa i gotowość na krótkie podróże służbowe (min. 8 razy w roku);
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office (Excel, Word);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • inicjatywa i zaangażowanie;
 • otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV. List motywacyjny mile widziany.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 12 czerwca 2020 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 25-05-2020
Data udostępnienia w BIP: 25-05-2020
Data ostatniej aktualizacji: 25-05-2020

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 25.05.2020
Dokument oglądany razy: 1922