RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. kontroli i audytu nr ref. UP/ZKA/14/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymiar etatu: pełny

Liczba miejsc pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • organizowanie i nadzorowanie kontroli przeprowadzanych w siedzibach jednostek będących miejscem realizacji projektów finansowanych przez Centrum,
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie aktualizacji procedur i zasad przeprowadzania kontroli i audytów,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą sprawozdań z audytów zewnętrznych projektów oraz innych procedur nadzoru Centrum nad finansowaniem badań naukowych,
 • nadzorowanie innych zadań będących w zakresie kierowanej komórki organizacyjnej, tj.: audyt i kontrola wewnętrzna, koordynacja kontroli i audytów zewnętrznych, procesy zarządzenia ryzykiem i kontroli zarządczej w organizacji, obsługa skarg i wniosków.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego,
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach,
 • bezpłatny parking w budynku,
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli i audytu,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników,
 • mile widziana znajomość zasad finansowania działalności naukowej,
 • znajomość przepisów regulujących działalność NCN,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, w tym pracy pod presją czasu,
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w realizacji zadań,
 • dokładność i rzetelność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV. List motywacyjny mile widziany.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 30 czerwca 2020 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2020 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Zaremba
Informację wprowadził do BIP: Agnieszka Rajda
Data wytworzenia informacji: 10-06-2020
Data udostępnienia w BIP: 10-06-2020
Data ostatniej aktualizacji: 10-06-2020

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 10.06.2020
Dokument oglądany razy: 1695