RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Księgowa/Księgowy nr ref. UP/DFK/18/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych (procedur, wytycznych i instrukcji)
z zakresu obsługi finansowo-księgowej Centrum przygotowywanie raportów, zestawień oraz analiz na potrzeby wewnętrzne Centrum i jednostek zewnętrznych;
• Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
• Analiza kosztów oraz monitorowanie prawidłowości i poziomu wydatkowania środków finansowych w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym;
• Sporządzanie prognoz, raportów, zestawień oraz analiz na podstawie posiadanych danych finansowo-księgowych;
• Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Centrum i jednostek zewnętrznych;
• Udział w przeprowadzanych audytach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie zadań Działu Finansowo-Księgowego.

Oferujemy:

• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
• udział w szkoleniach, konferencjach;
• przyjazne miejsce pracy;
• możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie;
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego – preferowany kierunek rachunkowość;
• minimum rocznego doświadczenia w księgowości;
• dobrej znajomości języka angielskiego;
• umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawnych;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań;
• dokładności i skrupulatności;
• umiejętności analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty: CV ( list motywacyjny mile widziany)

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz/i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2020

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 września 2020

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 07.08.2020
Dokument oglądany razy: 980