RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: młodszy specjalista / specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych nr ref. UP/DBR/21/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• obsługa realizacji umów o finansowanie projektów, staży i stypendiów:
o weryfikacja formalna oraz złożenie do podpisu projektów umów;
o weryfikacja formalna oraz złożenie do akceptacji wniosków o dokonanie zmian w projektach, w tym aneksów do umów;
o monitorowanie terminowej realizacji umów, w tym składania raportów rocznych w ramach realizowanych projektów i ich weryfikacja;
o kompleksowe prowadzenie dokumentacji w/w projektów;
o obsługa systemu OSF w zakresie obsługi projektów;
o obsługa systemu EZD w zakresie prowadzonych spraw;
• udzielanie bieżącej informacji beneficjentom;
• sporządzanie wymaganych raportów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
• udział w szkoleniach;
• bezpłatny parking w budynku;
• możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej
i ubezpieczenia grupowego;
• możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego;
• umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• samodzielności w realizacji zadań;
• dokładności i skrupulatności;
• znajomości pakietu MS Office;
• dobrej znajomości języka angielskiego;
• zaangażowania, obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności.
Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów badawczych, stypendiów, staży podoktorskich i działań naukowych.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany).


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 9 października 2020.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”
Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 532 081 618.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 29.09.2020
Dokument oglądany razy: 1144