RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Księgowa/Księgowy nr ref. UP/DFK/22/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych (procedur, wytycznych i instrukcji) z zakresu obsługi finansowo-księgowej Centrum przygotowywanie raportów, zestawień oraz analiz na potrzeby wewnętrzne Centrum i jednostek zewnętrznych
 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
 • Analiza kosztów oraz monitorowanie prawidłowości i poziomu wydatkowania środków finansowych w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym
 • Sporządzanie prognoz, raportów, zestawień oraz analiz na podstawie posiadanych danych finansowo-księgowych
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Centrum i jednostek zewnętrznych
 • Udział w przeprowadzanych audytach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie zadań Działu Finansowo-Księgowego

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe,
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach, konferencjach;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie;
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowany kierunek rachunkowość
 • minimum rocznego doświadczenia w księgowości
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawnych
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej
 • samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań
 • dokładności i skrupulatności
 • umiejętności analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany)

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz/i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 22 października 2020

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 532 081 618

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył:Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 07-10-2020
Data udostępnienia w BIP: 07-10-2020
Data ostatniej aktualizacji: 07-10-2020

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 07.10.2020
Dokument oglądany razy: 689