RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: młodszy specjalista/ specjalista ds. obsługi administracyjnej funduszy norweskich nr ref. UP/ZFN/23/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • obsługa organizacyjno-administracyjna Programu Badania Podstawowe w ramach Funduszy norweskich i EOG;
 • obsługa administracyjna projektów finansowanych w Programie Badania Podstawowe w ramach Funduszy norweskich i EOG.

Zadania szczegółowe:

 • przygotowywanie komunikatów, sprawozdań oraz innych dokumentów ZFN;
 • organizacja spotkań, warsztatów i konsultacji związanych z wdrażaniem Programu Badania Podstawowe w ramach Funduszy norweskich i EOG;
 • monitorowanie i obsługa administracyjna finansowanych projektów – prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z realizacją projektów, analiza raportów itp.;
 • udział w przygotowaniu zestawień, planów i sprawozdań dotyczących realizacji Programu Badania Podstawowe w ramach Funduszy norweskich i EOG w języku polskim i angielskim;
 • udział w przygotowaniu zestawień i dokumentów finansowych;
 • obsługa organizacyjno-administracyjna podróży i spotkań związanych z wdrażaniem Programu Badania Podstawowe w ramach Funduszy norweskich i EOG.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (licencjat, w trakcie studiów II stopnia);
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze administracji/zarządzania projektami;
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność NCN;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, w tym pracy pod presją czasu;
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w realizacji zadań;
 • dokładność i rzetelność;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV. List motywacyjny mile widziany.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 25 października 2020 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył:Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 09-10-2020
Data udostępnienia w BIP: 09-10-2020
Data ostatniej aktualizacji: 09-10-2020

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 09.10.2020
Dokument oglądany razy: 967