RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Zespole Koordynatorów Dyscyplin nr ref. UC/ZKD/28/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin tygodniowo (praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16, praca zdalna

Zakres zadań:

 • praca administracyjna w systemie do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki,
 • przygotowanie zestawień oraz statystyk,
 • przygotowanie korespondencji seryjnych,
 • sprawdzanie kompletności dokumentów i ich edycja,
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • praca w języku angielskim i polskim,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazne miejsce pracy,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • swobodnego posługiwania się aplikacjami pakietu Office (Excel, Power Point, Word, Teams),
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej organizacji pracy, sumienności i odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • zaangażowania w wykonywane zadania,
 • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy zdalnej.


Współpraca na podstawie umowy o świadczenie usług w NCN nie może być łączona z zatrudnieniem  w podmiocie, o którym mowa w art.7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wymagane dokumenty: CV ( list motywacyjny mile widziany)

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i list motywacyjny drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 31 grudnia 2020 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 532 081 618

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 07.12.2020
Dokument oglądany razy: 1099