RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Nabór osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych Nr ref. UC/DBR/1/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Badan Naukowych i Rozwoju Naukowców, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok. 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba miejsc pracy: 3
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16


Zakres zadań :
• porządkowanie i przygotowanie dokumentów do archiwizacji;
• sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowej;
• uzupełnianie zestawień danych;
• wstępna weryfikacja raportów składanych przez grantobiorców;
• przygotowanie do wysyłki dokumentacji projektowej.

Oferujemy:
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
• przyjazne miejsce pracy;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie;
• możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego;
• ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki oraz przepisów wynikających z KPA;
• bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
• samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• analitycznego myślenia;
• inicjatywy i zaangażowania;
• dokładności i skrupulatności;
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
• dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy biura.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów.


Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany)
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 28 lutego 2021.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 532 081 618

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył:: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji: 15-02-2021
Data udostępnienia w BIP: 15-02-2021
Data ostatniej aktualizacji: 15-02-2021

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 15.02.2021
Dokument oglądany razy: 865