RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji Ekspertów nr ref. UP/ZWE/4/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: pełny
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:
• obsługa administracyjna (weryfikacja formalna i merytoryczna) dokumentacji ekspertów współpracujących z Centrum;
• bezpośredni kontakt z ekspertami polskimi i zagranicznymi w celu uzyskiwania wyjaśnień w zakresie otrzymanej dokumentacji;
• obsługa baz i programów informatycznych zawierających dane niezbędne do wykonywania powierzonych zadań;
• wprowadzanie danych do systemów kadrowo-płacowych;
• redagowanie pism i dokumentów oraz prowadzenie ich rejestrów;
• sporządzanie dokumentów, raportów, zestawień na potrzeby Centrum.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• przyjazne miejsce pracy;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
• udział w szkoleniach oraz konferencjach;
• bezpłatny parking w budynku;
• możliwość korzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
• możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego;
• dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
• komunikatywności, otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
• umiejętności analitycznego myślenia;
• samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań;
• dokładności, skrupulatności, umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• praktycznej znajomości pakietu MS Office;
• wysokiej kultury osobistej;

Mile widziana znajomość przepisów prawa podatkowego oraz programu Comarch ERP Optima.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany).


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 11 kwietnia 2021 r.


W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.


Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.


Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji: 11-03-2021
Data udostępnienia w BIP: 11-03-2021
Data ostatniej aktualizacji: 11-03-2021

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 11.03.2021
Dokument oglądany razy: 1129