RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Dziale Obsługi Wniosków Nr ref. UC/DOW/7/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: ok 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba miejsc pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:
• udzielanie informacji dotyczących konkursów na badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, sposobu składania wniosków, ogólnej działalności Centrum;
• pomoc w przygotowywaniu instrukcji składania wniosków;
• pomoc w przygotowywaniu i wysyłce decyzji;
• pomoc w przygotowaniu posiedzeń Zespołów Ekspertów.

Oferujemy:

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• przyjazne miejsce pracy;
• elastyczne godziny pracy;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie;
• możliwość korzystania z parkingu w budynku.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego lub studenci ostatnich lat studiów;
• dobrej znajomości języka angielskiego;
• ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki oraz przepisów wynikających z KPA;
• dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
• inicjatywy i zaangażowania;
• samodzielności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• dokładności i skrupulatności;
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
• dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy biura.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany)


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 13 czerwca 2021.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 532 081 618

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji:27-05-2021
Data udostępnienia w BIP:27-05-2021
Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2021

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 27.05.2021
Dokument oglądany razy: 421