RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Informatyk w Zespole ds. teleinformatycznych nr ref. UP/ZTI/17/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

• współudział w pracach związanych z projektowaniem oraz wdrażaniem modyfikacji systemów oraz infrastruktury Centrum;
• obsługa techniczna użytkowników systemów wewnętrznych Centrum;
• konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego (aktywne urządzenia bezpieczeństwa, serwery, stacje robocze, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne);
• wsparcie pracowników Centrum w zakresie IT;
• wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• przyjazne miejsce pracy;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
• udział w szkoleniach oraz konferencjach;
• bezpłatny parking w budynku;
• możliwość korzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
• możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).


Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia średniego;
• kompleksowej wiedzy z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku (w szczególności znajomość: systemów operacyjnych i serwerowych Microsoft, sieci teleinformatycznych, dobrych praktyk i obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa TI, dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie projektowania systemów teleinformatycznych);
• znajomości zagadnień związanych z sieciami lokalnymi i rozległymi;
• dobrej organizacja pracy;
• otwartości na nowości;
• zdolności komunikacyjnych i umiejętności współpracy z ludźmi;
• samodzielności w wyznaczaniu zadań;
• umiejętności tworzenia dokumentacji dla prowadzonych projektów lub realizowanych zadań;
• umiejętności podejmowania decyzji;
• obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności;
• fachowości i profesjonalizmu w działaniach.

Wymagane dokumenty: CV.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 19 września 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 11781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.


Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji:31-08-2021
Data udostępnienia w BIP:31-08-2021
Data ostatniej aktualizacji: 31-08-2021

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 31.08.2021
Dokument oglądany razy: 325