RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 12.11.2021, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: rozsztrzygnięcie konkursu

Konkurs na stanowisko: Księgowa/Księgowy nr ref. UP/DFK/22/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym (kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, w tym m.in. faktur, not księgowych, delegacji krajowych i zagranicznych; ewidencja i dekretacja dokumentów w systemie finansowo-księgowym; przygotowywanie i weryfikacja płatności w systemie bankowym; uzgadnianie dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową; okresowa analiza obrotów i sald wybranych kont);
 • analiza kosztów oraz monitorowanie prawidłowości i poziomu wydatkowania środków finansowych w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym;
 • sporządzanie prognoz, raportów, zestawień oraz analiz na podstawie posiadanych danych finansowo-księgowych;
 • przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Centrum i jednostek zewnętrznych;
 • udział w przeprowadzanych audytach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie zadań Działu Finansowo-Księgowego;
 • opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych (procedur, wytycznych i instrukcji) z zakresu obsługi finansowo-księgowej Centrum.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowany kierunek rachunkowość;
 • minimum rocznego doświadczenia w księgowości;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • dokładności i skrupulatności;
 • umiejętności analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany).

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 28 listopada 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 11781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki."

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 12-11-2021
Data udostępnienia w BIP: 12-11-2021
Data ostatniej aktualizacji: 12-11-2021

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 12.11.2021
Dokument oglądany razy: 239