RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy

obsłudze administracyjnej projektów badawczych, w zakresie:

 • obsługi konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • weryfikacji pod względem formalnym ww. projektów,
 • obsługi procesu zawierania umów na realizację ww. projektów, stypendiów i staży,
 • monitorowania terminowej realizacji umów, terminowego składania raportów rocznych i końcowych w ramach ww. projektów,
 • obsługi procesu rozliczania zakończonych umów w ramach ww. projektów w tym weryfikacji formalnej raportów rocznych i końcowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel),
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów lub konkursów.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego z wzorem poniżej) do środy 25 kwietnia 2012 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy – umowy cywilnoprawne DBR".

Narodowe Centrum Nauki zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi Kandydatami również przed terminem zakończenia konkursu tj. przed 25 kwietnia 2012 r.

Kwestionariusz osobowy

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 17.04.2012
Dokument oglądany razy: 6501