RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

NARODOWE CENTRUM NAUKI

zatrudni specjalistów ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

Zakres obowiązków:
- obsługa konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży
po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
- weryfikacja pod względem formalnym w/wym. projektów, stypendiów i staży;
- organizowanie i przeprowadzanie pod kierownictwem Koordynatorów Dyscyplin,
konkursów na w/wym. projekty, stypendia i staże;
- przygotowywanie decyzji;
- zawieranie umów na realizację w/wym. projektów, stypendiów i staży;
- monitorowanie terminowej realizacji umów, terminowego składania raportów rocznych i
końcowych;
- obsługa procesu rozliczania zakończonych umów.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe;
- znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
- znajomość języka angielskiego;
- dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel);
- samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
- umiejętność analitycznego myślenia;
- inicjatywa i zaangażowanie;
- współdziałanie i komunikatywność;
- wysoka kultura osobista.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów zawierających list motywacyjny, c.v. wraz ze zdjęciem, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy oraz referencje od poprzednich pracodawców, obejmujące okres ostatnich dwóch lat pracy zawodowej.
Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ul. Straszewskiego 27, I piętro pok. 123, w godz. od 10.00 do 14.00, do dnia 7 stycznia 2011 roku.
Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odbierać w terminie od 1.02. do 15.02.2011 roku. Po tym terminie, dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Mirosława Wamwas-Skoczeń
Publikacja dnia: 14.12.2010
Dokument oglądany razy: 4858