RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (nr 2/UC/NCN/2012 )

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy (na podstawie umów cywilnoprawnych) przy:

pracach prowadzonych w Dziale Finansowo-Księgowym, w zakresie:

 • bieżącej weryfikacji i ewidencji dokumentów;
 • wprowadzania danych do systemu finansowo-księgowego;
 • obsługi finansowej projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz ich weryfikacji pod względem finansowym;
 • rozliczania środków finansowych przyznanych na projekty oraz egzekwowania zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umowami;
 • wsparcia działu w realizowanych zadaniach;

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia (preferowane ekonomiczne);
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze finansowej projektów lub konkursów.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnie ze wzorem poniżej) do dnia 3.08.2012 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: „Kwestionariusz osobowy oraz nr ogłoszenia”.

Narodowe Centrum Nauki zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami również przed terminem zakończenia konkursu.

Zastrzegamy sobie także możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Kwestionariusz osobowy

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 23.07.2012
Dokument oglądany razy: 5875