RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (3/UC/NCN/2012)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy (na podstawie umów cywilnoprawnych) przy pracach organizacyjnych prowadzonych w Centrum, obejmujących (ogłoszenie nr 3/UC/NCN/2012):

 • pomoc w prowadzeniu dziennika podawczego Centrum;
 • pomoc w rejestrowaniu korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • pomoc w dystrybucji poczty wewnątrz urzędu;
 • pomoc w organizacji posiedzeń i spotkań organizowanych w Centrum;
 • porządkowanie zestawień i statystyk dotyczących działalności NCN;
 • tworzenie i redagowanie pism, zestawień, sprawozdań, prezentacji;
 • udział w innych pracach organizacyjnych Narodowego Centrum Nauki;
 • redagowanie pism i dokumentów;
 • tworzenie i aktualizacja książki telefonicznej oraz innych wewnętrznych baz danych;
 • udział w innych działaniach organizacyjnych Narodowego Centrum Nauki.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel),
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego z wzorem poniżej) do dnia 7.09.2012 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy, ogłoszenie nr 3/UC/NCN/2012".

Załącznik: Kwestionariusz osoby chętnej do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 21.08.2012
Dokument oglądany razy: 7099