RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Status prawny

Narodowe Centrum Nauki, powołane w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617), jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146). Celem Narodowego Centrum Nauki jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615).

Podstawa prawna działalności Narodowego Centrum Nauki:Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 13.12.2010
Podpisał: Sebastian Szytuła
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 4 226