RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 17.06.2016, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wcześniejsze rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DRP/11/2016)

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • wsparcie w obsłudze administracyjnej dokumentacji związanej z rozliczeniem projektów badawczych, staży i stypendiów
 • wsparcie w obsłudze administracyjnej dokumentacji związanej z wykonanymi przez ekspertów ocenami raportów,
 • pomoc w przygotowaniu baz danych i zestawień dokumentów,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi NCN przy obsłudze dokumentacji.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub studenci ostatnich lat studiów,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy i siedzibie Centrum.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów lub konkursów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 3 lipca 2016 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 lipca 2016 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 17.06.2016
Dokument oglądany razy: 1784