RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej (UP/DWM/11/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspirowanie i realizacja działalności międzynarodowej NCN,
 • realizacja programów i konkursów międzynarodowych.

Zadania szczegółowe:

 • realizacja programów prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe,
 • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami zagranicznymi pełniącymi rolę partnerów i/lub instytucji współfinansujących w obsługiwanych programach międzynarodowych,
 • obsługa międzynarodowych konkursów grantowych, w tym: opracowywanie dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców, utrzymywanie bieżącego kontaktu z kandydatami zainteresowanymi udziałem w konkursach międzynarodowych, monitorowanie procesu składania wniosków, weryfikacja formalna wniosków, przygotowanie i wysyłka dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania (decyzji, umów),
 • monitorowanie i obsługa administracyjna międzynarodowych projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania – prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z realizacją umowy o finansowanie, analiza raportów itp.,
 • monitorowanie programów szkoleniowych organizowanych przez Centrum dla laureatów,
 • udział we wdrażaniu planów promocji programów międzynarodowych obsługiwanych przez Centrum, redagowanie tekstów informacyjnych o realizowanych przez Centrum działaniach i finansowanych projektach, w języku angielskim i polskim, prezentowanie działalności Centrum na międzynarodowych spotkaniach,
 • redagowanie zestawień, planów i sprawozdań związanych z działalnością międzynarodową Centrum, w języku polskim i języku angielskim,
 • udział w opracowaniu wniosków o finansowanie programów realizowanych przez Centrum, kierowanych do Komisji Europejskiej.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

 • wykształcenie wyższe,
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office (Word, Excel),
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym lub w administracji publicznej,
 • doświadczenie pracy w inicjatywach finansowanych ze środków europejskich, w szczególności Programów Ramowych lub programu Horyzont 2020,
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów informacyjnych i/lub promocyjnych w języku angielskim.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 14 czerwca 2017 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w -siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2017 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzyła: Sylwia Plona-Zduńczyk
Informację wprowadziła do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 01-06-2017
Data udostępnienia w BIP:01-06-2017
Data ostatniej aktualizacji: 01-06-2017

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 01.06.2017
Dokument oglądany razy: 3111