RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna, informacja o tej rekrutacji została skasowana: 03.06.2020 z powodu:

 Anulowanie konkursu

Konkurs na stanowisko: Starszy specjalista / Specjalista ds. organizacyjnych (UP/DSO/13/2020)

usunięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: pełny
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań:

 • obsługa organizacyjna posiedzeń Zespołów Ekspertów, konferencji i innych spotkań organizowanych przez Centrum (w tym opieka merytoryczna nad realizacją umowy w zakresie usług hotelarskich i cateringowych, bilety lotnicze);
 • zapewnienie zaopatrzenia Centrum w różnego rodzaju materiały i artykuły;
 • udział w przygotowywaniu projektów zarządzeń, komunikatów oraz innych aktów wewnętrznych Centrum;
 • prowadzenie kalendarza posiedzeń, konferencji i szkoleń organizowanych przez Centrum;
 • nadzór nad harmonogramem rezerwacji sal konferencyjnych;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybach ustawowych oraz pozaustawowych, w zakresie sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych i w zakresie organizacji konferencji organizowanych przez Centrum;
 • opis merytoryczny faktur;
 • prowadzenie korespondencji Biura w zakresie powierzonych kompetencji;
 • udział w przygotowywaniu projektów zarządzeń, komunikatów oraz innych aktów wewnętrznych Centrum;
 • utrzymanie prawidłowej komunikacji;
 • sporządzanie raportów, zestawień;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami;
 • pomoc w realizacji zadań z zakresu obronności państwa.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe ;
 • przyjazne miejsce pracy;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;
 • bezpłatny parking w budynku;
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • znajomości Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • bardzo dobrej znajomości narzędzi MS Office (Excel, Word);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • dobrej znajomości języka angielskiego.

Wymagane dokumenty: CV. List motywacyjny mile widziany.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 14 czerwca 2020 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 26.05.2020
Dokument oglądany razy: 1159