RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych w Zespole Informacji i Promocji Nr ref. UC/ZIP/15/2021

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Czas pracy: min. 35 godzin w tygodniu (praca od poniedziałku do piątku)
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16, praca zdalna


Zakres zadań:
• wsparcie zespołu w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych (między innymi
w przygotowywaniu tekstów na stronę internetową i do broszur promocyjnych NCN, prowadzenie profili w mediach społecznościowych);
• monitoring mediów tradycyjnych i społecznościowych pod kątem treści dotyczących działalności Narodowego Centrum Nauki;
• pomoc w przygotowaniu baz danych oraz zestawień i wykazów niezbędnych dla zespołu
ds. informacji i promocji;
• pomoc w przygotowaniu i wysyłce materiałów informacyjnych i promocyjnych;
• wsparcie w organizowaniu wydarzeń promocyjnych;
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Narodowego Centrum Nauki.

Oferujemy:

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość pracy zdalnej według indywidualnych ustaleń;
• przyjazne miejsce pracy;
• terminowo wypłacane wynagrodzenie;
• możliwość korzystania z parkingu w budynku.


Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego lub bycia studentem ostatnich lat studiów;
• zainteresowania sprawami nauki i organizacji życia naukowego;
• lekkiego pióra, mile widziane wcześniejsze doświadczenie w redagowaniu tekstów, przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych;
• komunikatywnej znajomości języka angielskiego;
• znajomości obsługi komputera, zwłaszcza edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych;
• samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• analitycznego myślenia;
• inicjatywy i zaangażowania;
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
• wysokiej kultury osobistej.


Wymagane dokumenty: CV (list motywacyjny mile widziany)


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV lub CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 20 sierpnia 2021.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”


Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.


Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 695 211 475.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2021

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Agnieszka Rajda
Data wytworzenia informacji:04-08-2021
Data udostępnienia w BIP:05-08-2021
Data ostatniej aktualizacji: 05-06-2021

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 05.08.2021
Dokument oglądany razy: 453