RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja sekcji "akty prawne" - dodanie aktualnych wersji aktów oraz dodanie kolejnych aktów dotyczących NCN.

Status prawny

Narodowe Centrum Nauki, powołane w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617), jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146). Celem Narodowego Centrum Nauki jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615).

Podstawa prawna działalności Narodowego Centrum Nauki

Ustawy:

Rozporządzenia:Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 27.06.2011
Podpisał: Sebastian Szytuła
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 12 179