RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

ŚWIADCZENIE USŁUG ARCHIWIZACYJNYCH DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI znak sprawy: DSO.271.2.12.2020

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz pdf)

Załącznik Nr 1 - Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia (pobierz pdf)

Załącznik Nr 1 do SOPZ - Schemat opisu teczki aktowej (pobierz pdf)

Załącznik Nr 2 do SOPZ - Wzór spisu zdawczo-odbiorczego (pobierz pdf)

Załącznik Nr 2 - Istotne Postanowienia Umowy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 2A - Warunki współpracy w zakresie BHP (pobierz pdf)

Załącznik Nr 2A - Oświadczenie Wykonawcy dot.BHP (pobierz pdf)

Załącznik Nr 3 - Formularz oferty (pobierz doc)

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (pobierz doc)

Załącznik Nr 5 - Wykaz usług (pobierz doc)

Załącznik Nr 6 - wykaz osób (pobierz doc)

Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych (pobierz pdf)

Zmiana treści SIWZ (pobierz pdf)

Zmieniony Załącznik Nr 5 - Wykaz usług (pobierz doc)

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (pobierz pdf)

Informacja o udzieleniu zamówienia (pobierz pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Iwona Wojdyła
Informację wprowadził do BIP: Justyna Juchniewicz
Data wytworzenia informacji: 03-12-2020
Data udostępnienia w BIP: 03-12-2020
Data ostatniej aktualizacji: 08-02-2021

Opublikował: Justyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 03.12.2020 13:18
Dokument oglądany razy: 493
Podlega Ustawie