RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Dostawa komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi, znak sprawy: DSO.271.2.2021

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

UWAGA: stroną prowadzonego postępowania jest https://zamowienia.sidaspzp.pl

Oferty składa się za pośrednictwem Platformy SIDAS po zalogowaniu na konto Wykonawcy uprzednio zarejestrowane pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawca

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.04.2021 (pobierz PDF)

Specyfikacja Warunków Zamowienia (pobierz PDF)

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (aktualny do pobrania poniżej)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (aktualny do pobrania poniżej)

Załącznik nr 3 - Formularz rzeczowo-cenowy (aktualny do pobrania poniżej)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (pobierz DOC)

Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy (pobierz PDF)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zamówienie (pobierz DOC)

Załącznik nr 7 - Zestawienie wyników testów procesorów Pass Mark CPU Mark
z dnia 19 kwietnia 2021 r. (pobierz PDF)

UWAGA: Wyjaśnienia i zmiana SWZ z dnia 23.04.2021 (pobierz PDF)

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, aktualny ze zm. 23.04.2021 (aktualny do pobrania poniżej)

Załącznik nr 3 - Formularz rzeczowo-cenowy, aktualny ze zm. 23.04.2021 (aktualny do pobrania poniżej)

UWAGA: Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 29.04.2021 (pobierz PDF)

UWAGA: Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 04.05.2021 (pobierz PDF)

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, aktualny ze zm. 23.04.2021 i 04.05.2021 (pobierz DOC)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty, aktualny ze zm. 04.05.2021 (pobierz DOC)

Załącznik nr 3 - Formularz rzeczowo-cenowy, aktualny ze zm. 23.04.2021 i 04.05.2021 (pobierz DOC)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.05.2021 (pobierz PDF)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, (Pobierz DOC)

Informacja z otwarcia ofert, (pobierz PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, (pobierz PDF)

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty (pobierz PDF)

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz PDF)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Tomasz Król
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 21-04-2021
Data udostępnienia w BIP: 21-04-2021
Data ostatniej aktualizacji: 02-07-2021

Opublikował: Joanna Kolaszyńska
Publikacja dnia: 21.04.2021 09:59
Dokument oglądany razy: 579
Podlega Ustawie