RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 14.10.2021 11:00, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja dokumentów

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKU NCN W KRAKOWIE PRZY UL. TWARDOWSKIEGO 16 , Znak sprawy: DSO.271.7.2021

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Uwaga: stroną prowadzonego postępowania jest https://zamowienia.sidaspzp.pl

Oferty składa się za pośrednictwem Platformy SIDAS po zalogowaniu na konto Wykonawcy uprzednio zarejestrowane pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawca

Ogłoszenie o zamówieniu BZP (pobierz PDF)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pobierz PDF)

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz PDF)

Załącznik Nr 2 - Formularz oferty (pobierz DOC)

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pobierz DOC)

Załącznik Nr 4 - Projektowane postanowienia umowy (pobierz PDF)

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pobierz DOC)

Załącznik Nr 6 - Wykaz dostaw (pobierz DOC)

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej (pobierz DOC)

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (pobierz DOC)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Aleksandra Dąbrowska
Informację wprowadził do BIP: Justyna Juchniewicz
Data wytworzenia informacji: 14-10-2021
Data udostępnienia w BIP: 14-10-2021
Data ostatniej aktualizacji: 14-10-2021

Opublikował: Justyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 14.10.2021 11:00
Dokument oglądany razy: 93
Podlega Ustawie