RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2021 14:17, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja dokumentów

ŚWIADCZENIE HOTELARSKICH USŁUG NOCLEGOWYCH NA TERENIE KRAKOWA DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Znak sprawy: DSO.271.8.2021

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Uwaga:stroną prowadzonego postępowania jest https://zamowienia.sidaspzp.pl

Oferty składa się za pośrednictwem Platformy SIDAS po zalogowaniu na konto Wykonawcy uprzednio zarejestrowane pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawca

Ogłoszenie o zamówieniu BZP (pobierz PDF)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pobierz PDF)

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz PDF)

Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty (pobierz DOC)

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby (pobierz DOC)

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pobierz DOC)

Załącznik Nr 5 -Projektowane postanowienia umowy (pobierz PDF)

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pobierz DOC)

Załącznik Nr 7 - Opis hotelu, w którym będą świadczone usługi noclegowe (pobierz DOC)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Chłopek
Informację wprowadził do BIP: Justyna Juchniewicz
Data wytworzenia informacji: 19-10-2021
Data udostępnienia w BIP: 19-10-2021
Data ostatniej aktualizacji: 19-10-2021

Opublikował: Justyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 19.10.2021 14:17
Dokument oglądany razy: 90
Podlega Ustawie