RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Międzynarodowa sieć CHIST-ERA ogłasza nowy konkurs

07.01.2021

We współpracy z siecią CHIST-ERA ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych: 1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions, 2. Towards Sustainable ICT. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Zobacz ogłoszenie

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Bułgaria, Québec (Kanada), Czechy, , Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, , Rumunia, Słowacja, Hiszpania, , Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS), który będzie dostępny na stronie programu.

UWAGA: konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne (tzw. full proposals). Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursu (Call Announcement) na stronie sieci CHIST-ERA.

  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.
  • Harmonogram konkursu:
  • Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r., 17:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 8 marca 2021 r.
  • Wyniki konkursu: lipiec 2021r.
  • Rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2021 r.

W konkursie CHIST-ERA Call 2020 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 07.01.2021

Dokument oglądany razy: 290
« inne aktualności