RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Czwarty konkurs na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri otwarty

23.02.2021

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka zaprasza wybitnych naukowców do udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planuje się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2021 r.

Wychodząc poza ramy pojedynczego projektu naukowego, Centrum Dioscuri opiera się głównie na postaci badacza będącego Liderem Centrum Dioscuri. Laureatem konkursu na Centrum Dioscuri staje się wybitny uczony lub wybitna uczona, który/a posiada kompetencje do utworzenia i prowadzenia wybitnej i rozpoznawalnej międzynarodowo grupy badawczej. Centrum Dioscuri otrzyma środki w wysokości 300 000 EUR rocznie przez pierwsze pięć lat działalności oraz kolejne pięć lat pozytywnej ewaluacji.  

Centrum Dioscuri zostanie utworzone w polskim uniwersytecie lub innej polskiej jednostce badawczej, określonej w konkursie, która ma możliwości wsparcia Centrum poprzez odpowiednie zaplecze, aparaturę naukową, dodatkowe środki finansowe i długofalową perspektywę dla Lidera Centrum. Działalności Centrum Dioscuri ponadto towarzyszyć będzie niemiecki partner naukowy i międzynarodowy Naukowy Komitet Doradczy.

Program Dioscuri ma na celu wzmocnienie regionu Europy Centralnej i Wschodniej w obszarze doskonałości naukowej a Polska jest pierwszym krajem, w którym Centra Dioscuri sukcesywnie powstają. Program będzie w przyszłości rozszerzany również na inne wybrane kraje tego regionu.

Tworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri możliwe jest dzięki zrównoważonym wkładom finansowym po stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Polsce oraz Federalnego Ministerwa Edukacji i Badań w Niemczech.

Szczegóły czwartego konkursu na Centra Dioscuri.

Aby zapewnić obwiedni dostęp do informacji o konkursie i wesprzeć wnioskodawców w ich pracy nad przygotowaniem wniosków zapraszamy chętnych badaczy do udziału w webinariach.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 23.03.2021, w godz. 14:00-15:30 CET.

 

Aby zarejestrować swój udział w webinarium, należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail dioscuri@gv.mpg.de

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 23.02.2021

Dokument oglądany razy: 149
« inne aktualności