10-lecie NCNWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


NCN i NCBR ogłaszają konkurs ARTIQ – Centra Doskonałości AI

piątek, 30 lipca 2021

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza konkurs ARTIQ na dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI). »


Profesura Gościnna NAWA: czwarty komponent badawczy finansowany przez NCN

wtorek, 27 lipca 2021

W organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej programie „Profesura Gościnna NAWA” Narodowe Centrum Nauki dofinansowuje badania podstawowe w postaci tzw. komponentu badawczego. W pierwszej edycji konkursu zespół oceniający NAWA wyłonił pięć projektów zawierających komponent badawczy, a NCN właśnie skierowało do finansowania już czwarty z nich. »


OPUS 20 + LAP: kolejne listy rankingowe projektów dwustronnych z udziałem zespołów ze Słowenii i trójstronnych z udziałem zespołów ze Słowenii i Austrii

piątek, 23 lipca 2021

Opublikowaliśmy kolejne wyniki konkursu OPUS 20 + LAP, w którym badacze na wszystkich etapach kariery naukowej mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach ścieżki Lead Agency Procedure (LAP), gdzie Narodowe Centrum Nauki pełniło rolę agencji wiodącej. Na podstawie decyzji ekspertów NCN i po akceptacji ze strony słoweńskiej agencji Slovenian Research Agency (ARRS) oraz – dla projektów trójstronnych – austriackiej agencji FWF (Austrian Science Fund), do finansowania skierowano 10 projektów, w tym trzy trójstronne. W ręce naukowców trafi łącznie prawie 13 mln zł. »


Sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce

poniedziałek, 19 lipca 2021

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym. Do udziału w sondażu zaproszeni są wszyscy naukowcy.  »


Konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin HS i NZ

piątek, 16 lipca 2021

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (trzy stanowiska) oraz w grupie nauk o życiu (jedno stanowisko). Zgłoszenia są przyjmowane do 23 sierpnia 2021 r. »


Kolejny laureat konkursu CEUS-UNISONO

wtorek, 13 lipca 2021

Publikujemy kolejną listę rankingową w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski. Tym razem laureatem rekomendowanym w wyniku oceny merytorycznej w austriackiej agencji FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) jest dr Tomasz Skirecki, który na realizację projektu pt. Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich otrzymał 1 126 650 zł. »


Listy rankingowe OPUS 20 + LAP dla projektów we współpracy dwustronnej z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii

poniedziałek, 12 lipca 2021

Znamy pierwsze wyniki konkursu OPUS 20 + LAP, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP), gdzie Narodowe Centrum Nauki pełniło rolę agencji wiodącej. Na podstawie decyzji ekspertów NCN i po akceptacji ze strony instytucji zagranicznych do finansowania skierowanych zostało 20 projektów z udziałem zespołów z Czech, Szwajcarii i Austrii o wartości ponad 26 mln zł. »


Pierwszy konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności już wkrótce

czwartek, 8 lipca 2021

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (oficjalnie rozpoczynające działalność w październiku 2021 roku jako następca sieci BiodivERsA) wkrótce uruchomi pierwszy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze zatytułowany Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea.  »


Wybitni naukowcy z zagranicy mogą zrealizować badania w Polsce dzięki programowi POLONEZ BIS

wtorek, 6 lipca 2021

Opublikowaliśmy przewodnik dla wnioskodawców w programie POLONEZ BIS. Dla uczonych i instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie powstała także specjalna wyszukiwarka – POLONEZ BIS Partner Search Tool, która ułatwi im nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Do udziału w programie zachęcają również uczestnicy pierwszej edycji programu POLONEZ. »


Nagranie konferencji promującej fundusze norweskie i panel Open Access

poniedziałek, 5 lipca 2021

NCN zarządza programem Badania podstawowe finansowanym z funduszy norweskich i funduszy EOG. W jego ramach organizowane są konkursy GRIEG, IdeaLab i POLS. 17 czerwca odbyła się konferencja promująca program wraz z ofertą konkursową. Nagranie z niej jest już dostępne na naszym kanale na YouTube. »


Strony