Sukces polskich fizyków w kolejnym konkursie sieci QuantERA


wtorek, 30 lipca 2019

Z przyjemnością informujemy, że 12 międzynarodowych projektów zostało wyłonionych w drugim konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA, koordynowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród nagrodzonych projektów znalazło się aż 5 z udziałem badaczy z Polski.

Drugi konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w listopadzie 2018 r. przez 29 organizacji finansujących badania naukowe z 25 państw i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. W konkursie złożono 85 wniosków na łączną sumę ponad 85 mln euro. Sfinansowanych zostanie 12 projektów o łącznym budżecie ok. 13 milionów euro.

Naukowcy z Polski zaangażowani będą w realizację 5 z nagrodzonych projektów (4 zostaną sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a jeden przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), a ich łączny budżet wyniesie ponad 1 milion euro. Jeden ze zwycięskich projektów będzie koordynowany przez zespół z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego.


Nagrodzone projekty z udziałem polskich zespołów badawczych:

  • ApresSF. Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych, koordynowany przez dr hab. Łukasza Rudnickiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (we współpracy z zespołami z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec);
  • C'MON-QSENS! Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania z udziałem dr Jana Kołodyńskiego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Danii, Hiszpanii, Izraela, Szwecji i Wielkiej Brytanii);
  • eDICT. Experimentally-oriented Device Independent CrypTography (finansowanie NCBR) z udziałem dr hab. Marcina Pawłowskiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego (we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Węgier i Szwajcarii);
  • MAQS. Kwantowe symulatory wykorzystujące atomy magnetyczne z udziałem prof. dr hab. Mariusza Gajdy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (we współpracy z zespołami z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch);
  • QuiCHE. Informacja i komunikacja kwantowa z wykorzystaniem kodowania wielowymiarowego z udziałem dr Michała Karpińskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch).

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się jeszcze w 2019 r.

Pełna lista rankingowa projektów finansowanych w konkursie QuantERA

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.quantera.eu.


Kontakt: