Ogłoszenie konkursu Solar-Driven Chemistry 2021


piątek, 30 lipca 2021

Narodowe Centrum Nauki (NCN), we współpracy z siecią Solar-Driven Chemistry, zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach nowej edycji konkursu pt. Solar-Driven Chemistry Call 2021.

Solar-Driven Chemistry to sieć współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe, która powstała w 2018 r. z inicjatywy niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Ogłasza ona międzynarodowe konkursy na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych. Tematyka obecnego konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii lub Turcji.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR. Będzie można je wykorzystać na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Konkurs Solar-Driven Chemistry Call 2021 składa się z dwóch etapów. W I etapie należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal) – można to zrobić do 29 października. Następnie najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia do 2 maja 2022 r. wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 9 maja 2022 r.

Wyniki konkursu:

  • listopad 2022 r. – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania;
  • styczeń 2023 r. – rozpoczęcie realizacji projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia.