Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i PedagogicznychWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant / student
Wymagania:

1. Uczestnictwo w studiach III stopnia w zakresie psychologii, ew. uczestnik ostatniego roku studiów magisterskich
2. Zainteresowanie psychologią poznawczą oraz udokumentowana umiejętność prowadzenia eksperymentalnych prac badawczych
3. Znajomość języka polskiego i angielskiego
4. Dyspozycyjność
5. Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolności komunikacyjne (praca z osobami niewidomymi); silna motywacja do pracy badawczej
6. Doświadczenie w pracy badawczej

Opis zadań:

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej węchowej kompensacji sensorycznej.
Zadaniem doktoranta-asystenta badacza będzie udział w drugiej części projektu badawczego "Kompensacja sensoryczna: pamięć i społeczna wrażliwość węchowa u osób niewidomych" (Pamięć węchowa i uczenie się), czyli:
- Uczestnictwo w przygotowaniu badań (przygotowywanie procedury badawczej, materiałów, itd.)
- Kontaktowanie się z osobami badanymi
- Pomoc w przeprowadzaniu badań (wdrażanie uczestników w szczegóły projektu, aktywne uczestnictwo w realizacji badań)
- Wprowadzanie danych
- Uczestnictwo w analizie uzyskanych danych

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 31 stycznia 2916, 00:00
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

Osoba na stanowisku doktoranta-stypendysty będzie otrzymywała stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 6 miesięcy trwania projektu.

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (pkt. 12. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013) w języku polskim lub angielskim
2. list motywacyjny w języku polskim lub angielskim
3. odpis dyplomu magistra nauk lub stosowne zaświadczenie

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o dostarczenie stosownych dokumentów elektronicznie na adres badanie.wech@gmail.com. 

Stypendium jest przyznawane przez komisję, w skład której wchodzi m.in, dr Agnieszka Sorokowska (kierownik projektu; Uniwersytet Wrocławski), prof. Thomas Hummel (główny wykonawca, Technische Universitaet Dresden), mgr Anna Oleszkiewicz (wykonawca projektu).

Data dodania ogłoszenia: 2016-01-20 11:02:17

« wróć do ofert pracy