Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski Centrum Nowych TechnologiiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: MAGISTRANT: doświadczalna onkologia
Wymagania:

• student studiów II stopnia lub czwartego roku studiów jednolitych magisterskich: biologicznych, medycznych lub pokrewnych
• średnia ocen z trzeciego roku studiów minimum 4,5
• biegła znajomość języka angielskiego
• umiejętność pracy zespołowej
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej (hodowla ssaczych linii komórkowych, testy oceny żywotności komórek)

Opis zadań:

Poszukujemy osoby, zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu Sonata-Bis finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie mechanizmów przeciwbiałaczkowego działania SK053, drobnocząsteczkowego inhibitora enzymów uczestniczących w tworzeniu allosterycznych wiązań dwusiarczkowych”, kierownik projektu: dr hab. Dominika Nowis

SŁOWA KLUCZOWE:
Proteasom, stres siateczki śródplazmatycznej, oznaczanie aktywności enzymatycznej, hodowle komórkowe, mysie modele nowotworów in vivo, biologia molekularna

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 20 stycznia 2031, 16:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:
• zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się nowej jednostce UW
• przestrzeń laboratoryjną oraz do pracy teoretycznej
• podstawowe wyposażenie i usługi
• wsparcie merytoryczne i organizacyjne
• przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy

Warunki zatrudnienia:
• Stypendium: 1 000 PLN
• Data rozpoczęcia pracy: luty 2016
• Okres pracy przy projekcie: 17 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV
• Opinia opiekuna naukowego

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: d.nowis@uw.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 8 lutego 2016

Data dodania ogłoszenia: 2016-01-22 12:49:41

« wróć do ofert pracy