Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Fizyki Teoretycznej PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta
Wymagania:

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Splątanie i dekoherencja ultrazimnych atomów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2014/13/D/ST2/01883, zarejestrowanego pod numerem 2014/13/D/ST2/01883.

Do konkursu mogą przystąpić studenci studiów II stopnia oraz studenci co najmniej 4 roku studiów. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie fizyki kwantowej informacji oraz kwantowo zdegenerowanych gazów atomowych.
Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Centrum, Al. Lotników 32/46, w terminie do dnia 27.02.2017 r. następujące dokumenty:

Opis zadań:

Do konkursu mogą przystąpić studenci studiów II stopnia oraz studenci co najmniej 4 roku studiów. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie fizyki kwantowej informacji oraz kwantowo zdegenerowanych gazów atomowych.

Typ konkursu NCN: SONATA –
Termin składania ofert: 20 lutego 2027, 17:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Centrum, Al. Lotników 32/46, w terminie do dnia 27.02.2017 r. następujące dokumenty:

1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne), uzupełniony klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 202, nr 101, poz.926)”.
2. kwestionariusz osobowy,
3. ewentualnie listy rekomendacyjne.

Dodatkowe informacje:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2017. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Zwycięzcy konkursu otrzymają propozycję pracy w ramach stypendium na okres co najmniej 6 miesięcy, maksymalnie 12 miesięcy.
Przewiduje się początek zatrudnienia na dzień 1 marca 2017 roku.

Data dodania ogłoszenia: 2017-02-14 15:31:20

« wróć do ofert pracy