Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika WrocławskaWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

Wymagania:


- Tytuł magistra lub magistra inżyniera z chemii lub nauk pokrewnych
- Motywacja do pracy naukowej
- Znajomość języka angielskiego
- Umiejętność pracy w zespole
- Znajomość technik syntezy organicznej i zastosowania metod analitycznych


Dodatkowymi atutami będzie współautorstwo prac już opublikowanych
Wymagania:
- Tytuł magistra lub magistra inżyniera z chemii lub nauk pokrewnych
- Motywacja do pracy naukowej
- Znajomość języka angielskiego
- Umiejętność pracy w zespole
- Znajomość technik syntezy organicznej i zastosowania metod analitycznych
- Dodatkowymi atutami będzie współautorstwo prac już opublikowanych

Opis zadań:

1./ Synteza fosfonowego analogu fenyloalanylodehydroalaniny (PheΔAla)
2./ Opracowanie metody addycji amin do wiązania podwójnego PheΔAla
3./ Opracowanie metody syntezy peptydów zawierających fragment oksazolinowy lub oksazolowy

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 listopada 2024, 17:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2500 PLN przez 36 miesięcy (odnawiane co 12 miesięcy na podstawie oceny osiągnięć). Stypendium w projekcie jest niezależne od możliwego do uzyskania stypendium doktoranckiego oferowanego przez Politechnikę Wrocławskiej

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia należy nadsyłać do 24.11 do godz. 16:00 pod adres:pawel.kafarski@pwr.wroc.pl. Kandydaci zostaną wybrani zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Nauki. W przypadku większej niż przewidywana liczby równorzędnych kandydatów, konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 27.11.2017 r.

Data dodania ogłoszenia: 2017-11-06 12:35:25

« wróć do ofert pracy