Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Instytut PsychologiiWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Asystent badacza
Wymagania:

- Ukończenie co najmniej III roku psychologii
- Zainteresowania związane z psychofizjologią i psychologią społeczną
- Bardzo wysokie umiejętności interpersonalne
- Otwartość na pracę z osobami niewidomymi i głuchymi (znajomość języka migowego nie jest konieczna, ale mile widziana)
- Doświadczenie w projektach badawczych
- Znajomość języka angielskiego
- Mile widziane prawo jazdy
- Dyspozycyjność co najmniej 20h tygodniowo w okresie 1.09.2018 - 31.08.2019

Opis zadań:

Asystent będzie zaangażowany w przygotowanie badań oraz będzie miał możliwość kształtowania procesu badawczego. Będzie aktywnie zaangażowany w proces gromadzenia danych. Do zadań asystenta badawczego będzie należało umawianie osób niewidomych i głuchych na badania, koordynowanie kalendarza spotkań dla zespołu badawczego, kontakt z uczestnikami badań i wprowadzenie danych.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2030, 18:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Osoba na stanowisku asystenta badacza będzie otrzymywała miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł przez okres jednego roku.

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016) w języku polskim lub angielskim
2. list motywacyjny w języku polskim lub angielskim

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o dostarczenie stosownych dokumentów elektronicznie na adres ania.oleszkiewicz@gmail.com. 

Stypendium jest przyznawane przez komisję, w skład której wchodzi m.in, dr Anna Oleszkiewicz (kierownik projektu; Uniwersytet Wrocławski), dr Agnieszka Sorokowska (wykonawca, Uniwersytet Wrocławski), dr Tomasz Frąckowiak (przedstawiciel Dyrekcji Instytutu Psychologii).

Data dodania ogłoszenia: 2018-04-04 16:40:15

« wróć do ofert pracy