Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PANWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant ,stypendysta
Wymagania:

dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo równoważnych (lub poświadczenie z uczelni o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej) w dziedzinie biologii, mikrobiologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych,
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
- mile widziane doświadczenie w zakresie biologii molekularnej, metod oczyszczania i analizy interakcji białek oraz mikroskopii,
- silna motywacja do pracy naukowej,
- znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

- uzyskanie konstruktów genowych,
- nadekspresja oraz oczyszczanie białek,
- badanie oddziaływań,
- badania aktywności biologicznej.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2030, 18:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

stypendium naukowe na okres 42 miesięcy,
- data rozpoczęcia: październik 2018,
- wysokość stypendium: 3000 PLN/miesiąc.

Warunkiem zatrudnienia wyłonionego kandydata będzie zdany egzamin na studia doktoranckie w IITD PAN. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.iitd.pan.wroc.pl/opencms/export/sites/iitd/pl/Studies/Dokumenty/Ogloszenie_naboru_2018.pdf

Dodatkowe informacje:

Realizacja w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN we Wrocławiu
Kierownik projektu: dr Ewa Brzozowska, Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej
tel. +48-71-337 1172, wew. 397
e-mail: ezuziak@iitd.pan.wroc.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-04-06 11:20:12

« wróć do ofert pracy