Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, PoznańPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie w dziedzinie chemii lub pokrewnych.
2. Rozpoczęte studia doktoranckie (status doktoranta) prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
3. Doświadczenie badawcze związane z synteza i charakterystyką cieczy jonowych.
4. Doświadczenie i wiedza kandydatów musi być zgodna z określonym zakresem badań przewidzianym dla określonego stanowiska: przygotowanie i analiza mieszanin eutektycznych, znajomość technik analitycznych TG, DSC i pomiarów sorpcji wody. Znajomość tematyki dotyczącej żywic epoksydowych, przygotowywania materiałów kompozytowych oraz doboru rodzajów wypełniaczy.
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
6. Umiejętność pracy w grupie, samodzielność, kreatywność, motywacja.

Opis zadań:

Nadrzędnym celem projektu „Wielofunkcyjne układy kompozytowe na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami procesu sieciowania” jest opracowanie i wytworzenie nowych kompozytów na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami sieciowania użytymi bezpośrednio lub w połączeniu z materiałami SILP (Supported Ionic Liquid Phase), łączącymi zarówno funkcję inicjatora jak i wypełniacza. Ponadto celem jest zastosowanie wypełniaczy, takich jak celuloza, węgiel aktywny, krzemionka czy włókna poliaramidowe, jako substancji modyfikujących właściwości mechaniczne, sorpcyjne i filtracyjne o trzymanych materiałów.
Wytwarzanie kompozytów na bazie żywic epoksydowych, z wykorzystaniem cieczy jonowych lub materiałów SILP, jako inicjatorów sieciowania, z różnego rodzaju wypełniaczami, pozwoli na sfunkcjonalizowanie powstających żywic, a także otrzymanie materiałów o nowych, nieznanych dotąd właściwościach. Użycie cieczy jonowych, jako inicjatorów polimeryzacji do wytwarzania gotowych mieszanin żywic z utwardzaczami, umożliwi ich dłuższe przechowywanie, szybsze sieciowanie w podwyższonej temperaturze i łatwiejszy transport. Ponadto użycie wypełniaczy naturalnych i neutralnych dla środowiska (krzemionka, węgiel aktywny), biopolimerów (celuloza) oraz włókien poliaramidowych (odpad przemysłu włókienniczego), może przyczynić się do obniżenie zużycia nowego materiału syntetycznego w gotowych produktach, polepszenie właściwości mechanicznych oraz umożliwi zastosowanie otrzymanych materiałów na przykład do sorpcji wody lub sekwestracji CO2 i innych gazów.
W ramach realizacji projektu doktorant – stypendysta będzie prowadził badania naukowe obejmujące zagadnienia wymienione powyżej. Dodatkowo, będzie zobowiązany do przygotowywania raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych na podstawie uzyskanych wyników.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 20 lipca 2030, 18:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Doktorant będzie zaangażowany w Projekt w pełnym wymiarze godzin, doktorant będzie otrzymywał stypendium przez okres 18 miesięcy (z możliwością przedłużenia okresu pobierania stypendium, maksymalnie do 48 miesięcy). Stypendium będzie wypłacane w ratach na podstawie umowy pomiędzy jednostką w której będzie realizowany Projekt a stypendystą.

Dodatkowe informacje:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia załącznika do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 pażdziernika 2016 r.
2. Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w ciągu tygodnia po zamknięciu terminu składania aplikacji, kandydaci zostaną poinformowani o terminach rozmów kwalifikacyjnych za pomocą wiadomości e-mail.
3. Ocena kandydata obejmie osiągnięcia naukowe w tym: wykaz publikacji naukowych kandydata (50%), nagrody, udział w projektach naukowych, doświadczenie badawcze zdobyte poza uczelnią macierzystą (20%), rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata do realizacji badań przewidzianych dla określonego stanowiska (30%).
4. Kandydaci zostaną indywidualne poinformowani o ostatecznych wynikach konkursu do dnia 07.08.2018 r. Lista rankingowa zostanie przesłana do kandydatów drogą elektroniczną. Osoba z najwyższą liczbą punktów może zostać laureatem konkursu.

Data dodania ogłoszenia: 2018-07-13 14:32:56

« wróć do ofert pracy